Inspired by Nature. Created for Nature

Política de privacitat

Política de Privacitat

Dades del responsable del fitxer

  • Identitat: La Casa Verda, SC – CIF: J55080584
  • Adreça: Av. Circumval·lació, 43, 17811 – Santa Pau (GIRONA)
  • Telèfon: 972 270 240
  • Email: info@lacasaverda.com

A través d’aquest lloc web no es demanen dades de caràcter personal de les persones usuàries sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d’oferir-vos el millor servei i amb l’objectiu de facilitar-ne l’ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat de les persones visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquest efecte, els responsables del web de La Casa Verda utilitzen la informació estadística elaborada pel proveïdor de serveis d’internet.

lacasaverda.com no utilitza cookies per recollir informació de les persones usuàries, ni registra les adreces IP d’accés. Únicament s’utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que hi existeixen).

Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació us informem sobre la política de protecció de dades de La Casa Verda.

Responsable del tractament

Les dades de caràcter personal que es poguessin aconseguir directament de la persona interessada seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de La Casa Verda, SC.

Finalitat

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza La Casa Verda, SC (atendre dubtes o suggeriments rebuts o qüestions d’índole similar que ens arriben a través del correu electrònic o mitjançant el formulari de contacte).

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es demanen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts a la normativa d’arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions al Defensor del Poble, Jutges i Tribunals, persones interessades en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

Drets de les persones interessades

Per sol·licitar l’accés, la rectificació, supressió o limitació del tractament de les dades personals o a oposar-se al tractament, en el cas que es donin els requisits establerts al Reglament General de Protecció de Dades, així com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals, podeu adreçar un escrit a La Casa Verda, SC, Av. Circumval·lació, 43, 17811 Santa Pau (Gerona) o a través del correu info@lacasaverda.com